7th Pay Commission : मोठी बातमी! राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात भरघोस वाढ! शासन निर्णय जारी..

Maharashtra Government DA Latest News : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात तब्बल 4% टक्के वाढ करण्यात आली आहे, दिनांक 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी काढलेल्या आदेशान्वये आता 1 जुलै 2023 पासून सदर महागाई  भत्ता (DA Hike) लागू करण्यात आला आहे.

$ads={1}

मोठी बातमी! राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात भरघोस वाढ! शासन निर्णय जारी..

maharashtra government da latest news

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून सुधारणा करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

दिनांक १ जुलै, २०२३ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२% वरुन ४६% करण्यात आला आहे. तर ६ व्या वेतन आयोगानुसार (6th Pay Commission) असुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर २२१% वरुन २३०% करण्यात आला आहे.

निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा!

राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय! अखेर नवीन शासन निर्णय जारी

५ व्या वेतन आयोगानुसार (5th Pay Commission) असुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४१२% वरुन ४२७% करण्यात आला आहे.

कर्मचारी अपडेट्स - कंत्राटी कर्मचारी महत्त्वाचे अपडेट - सरकारी कर्मचारी बातम्या - सरकारी नोकरीच्या संधी

सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय येथे पहा

महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.

Previous Post Next Post